Open Access Highly Accessed Research

Analysis of EGFR signaling pathway in nasopharyngeal carcinoma cells by quantitative phosphoproteomics

Lin Ruan, Xin-Hui Li, Xun-Xun Wan, Hong Yi, Cui Li, Mao-Yu Li, Peng-Fei Zhang, Gu-Qing Zeng, Jia-Quan Qu, Qiu-Yan He, Jian-Huang Li, Yu Chen, Zhu-Chu Chen and Zhi-Qiang Xiao*

Proteome Science 2011, 9:35  doi:10.1186/1477-5956-9-35

Article Metrics

8988
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 108 accesses
  • Last 365 days: 1381 accesses
  • All time: 8988 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by